• +359 888 10 11 87

  • Условия за ползване

   Прочетете внимателно следните условия за ползване. Те регулират отношенията между ползвателите на сайта, наричани по-долу „Потребител” и собственика на сайта Изи солюшънс ООД, наричан по-долу „Exsitee”. Чрез попълване на регистрационната форма в страница „Създаване на онлайн магазин“ и натискането на бутона „Създай магазина”, Потребителят декларира, че е юридическо лице, прочел е общите условия и е съгласен с тях, приема да ги спазва добросъвестно и носи отговорност при нарушаването или неспазването им.

    

   Раздел I
   ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

   Чл.1. Предлаганите от Exsitee услуги представляват хостнати решения за онлайн търговия. Всеки новосъздаден магазин се качва на сървър на Exsitee или негов партньор. Параметри на предлаганата услуга са представени в страница Цени (http://www.exsitee.com/Цени) в уеб сайта на Exsitee;

   Чл.2. Exsitee предоставя достъп до контролния панел на онлайн магазина, през който може да се въвежда ново и редактира наличното съдържание (артикули, текстове, новини и други);

   Чл.3. Exsitee предоставя безплатна техническа поддръжка на всички свои потребители без значение от избрания план.

   Чл.4. Онлайн магазините могат да работят на:

   • Безплатен субдомейн от типа http://moiata-firma.exsitee.com, или
   • Регистриран домейн от типа http://www.moiata-firma.com. Потребителите сами закупуват домейна или възлагат поръчка на Exsitee.

   Чл.5. Exsitee предоставя избор от няколко темплейтни дизайна с различни цветови схеми;

   Чл.6. Exsitee предоставя възможност на Потребителите да добавят допълнителни услуги към избрания ценови пакет.

    

   Раздел II
   РЕГИСТРАЦИЯ

   Чл.7. Регистрация и създаване на нов магазин се извършват онлайн, чрез сайта на Exsitee, след избор на пакет. Потребителят попълва необходимата информация коректно и определя мейл и парола за достъп до административния панел на магазина. При завършване на процеса на регистрация, потребителят получава мейл с данни за достъп до контролния панела. Магазинът е активен веднага.

   Чл.8. Всяко юридическо лице има право да регистрира не повече от един безплатен магазин на пакет FREE.

    

   Раздел III
   ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

   Чл.9. Потребителят заплаща авансово по банков път ползваните от него услуги съгласно избраният от него ценови пакет и срок. Конкретните ценови условия ще намерите в страница Цени (http://www.exsitee.com/Цени) в уеб сайта на Exsitee. 

   Чл.10. Exsitee си запазва правото да променя ценовите условия и параметрите на предлаганите услуги без предизвестие.

   Чл.11. Exsitee уведомява потребителите, които вече имат активирана платена услуга, 30 дни предварително при промяна на ценовите условия.

   Чл.12. Exsitee не може да променя ценовите условия за предплатени услуги.

   Чл.13. Цените на допълнителните елементи към основните ценови пакети са посочени в страница Цени (http://www.exsitee.com/Цени) в уеб сайта на Exsitee.

   Чл.14. Ако Потребителят има договор с оторизиран Дистрибутор на Exsitee, между него и Дистрибутора може да има друго договаряне за цената на Услугата.

   Чл.15. Потребителят се съгласява във долната част на сайта, наричана футър да бъде поставено лого с активен линк към сайта Exsitee. Логото може да бъде премахнато след заплащане на еднократна такса в размер на 400 лева.

    

   Раздел IV
   ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

   Чл.16. Гаранционният период на услугата включва периода от създаването на онлайн магазина, до неговото деактивиране или изтриване.

   Чл.17. Ако по време на гаранционният период възникнат грешки при работата или се установят несъответствия между спецификацията и услугата, Exsitee се задължава да отстрани възникналите грешки или несъответствия за своя сметка.

   Чл.18. Времето за отстраняване на установена грешка или несъответствие е до 3 (три) работни дни, считано от момента на регистриране на проблема в системата за поддръжка или уведомяването на Exsitee на посочените адреси и средства за комуникация.

   Чл.19. Ако Exsitee установи, че даден проблем или несъответствие не може да бъде отстранено в рамките на горепосочения срок, то Exsitee следва да информира за този факт  Потребителя и да предложи срок, в рамките на който проблема или несъответствието да бъдат решени.

    

   Раздел V
   ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

   Чл.20. Потребителят е длъжен и е съгласен, че носи отговорност за съдържанието, публикувано на неговия онлайн магазин създаден чрез платформа на Exsitee. Exsitee не може и не е задължен да контролира съдържанието, публикувано чрез услугата, не може и не е задължен да гарантира достоверността или качеството на подобно съдържание, не носи отговорност за това съдържание и за това дали същото се придържа към законовите изисквания и морала.

   Чл.21. Потребителят е длъжен и е съгласен да предостави легални и валидни данни в процеса на регистрация – име, фирма и телефон, като дава изрично съгласие да получава служебни съобщения, свързани с предоставяната услуга на посочения при регистрирането имейл. При невярно попълнени данни на Потребителя, Exsitee ще изтрие създадения магазин без предупреждение.

   Чл.22. Потребителят е длъжен и е съгласен, че сам е отговорен за сигурността на неговата парола и акаунт. Exsitee не може и няма да подлежи на отговорност при каквато и да е загуба или повреда произтичаща от грешка от страна на Потребителя при поддържане сигурността на неговия акаунт.

   Чл.23. Потребителят е длъжен и е съгласен да предоставите легални и валидни данни в процеса на регистрация.

   Чл.24. Потребителят е длъжен и е съгласен да не използва услугата за цели забранени от българското законодателство.

   Чл.25. Потребителят е длъжен и е съгласен да не публикува материали, които са противозаконни, оскърбителни, заплашителни, нецензурни, клеветнически и други подобни в разрез с добрите нрави. Да не публикува материали в нарушение на авторското право на трета страна.

   Чл.26. Потребителят е длъжен и е съгласен, че не разпространява зловреден и шпионски софтуер и какъвто и да е продукт от вредно естество.

   Чл.27. Потребителят е длъжен и е съгласен да не уврежда по какъвто и да било начин или прави опит за увреждане на услугата, включително сървърите и мрежата, свързани с услугата.

   Чл.28. Потребителят е длъжен и е съгласен да не възпрепятства и да не прави опити да възпрепятства ползването на услугата от други потребители.

   Чл.29. Потребителят е длъжен и е съгласен да пази в тайна всяка кореспонденция между него и Exsitee в писмен и електронен вид и по никакъв начин да не я споделя пред трета страна или в публичното интернет пространство.

   Чл.30. Потребителят е длъжен и е съгласен да не използва услугата за изпращане на нежелани търговски или други съобщения до трети лица – „Спам”.

   Чл.31. Потребителят е съгласен, че неговото съдържание може да бъде предавано некриптирано през различни преносни среди или променяно за да удовлетвори техническите изисквания на мрежите, устройствата или приложенията, към които се предава.

   Чл.32. Потребителят е съгласен, че Exsitee не може да бъде подсъдима за каквито и да са директни, индиректни или инцидентни вреди, включващи, но неограничени до, вреди причиняващи загуба на ползи, загуби на възможност за използване, данни или други неизброени загуби, които са в резултат на използването или невъзможността за използване на Услугата.

   Чл.33. Потребителят е длъжен и е съгласен да не копира, продава, препродава или използва част от Услугата, използването на Услугата или достъпа до Услугата без изрично писмено разрешение от Exsitee.

   Чл.34. Потребителят е длъжен и е съгласен, че дължи обезщетение и носи отговорност пред Exsitee и неговите търговски партньори за всяко оплакване или искане, направено от трета страна и предизвикано от действията на потребителя, извършени в нарушение на тези правила за ползване или нарушение на авторско или друго право от потребителя.

    

   Раздел VI
   ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

   Чл.35. Exsitee предоставя услугата във вида каквато е описана и предложена на Потребителя към момента на предоставянето й. Exsitee не носи отговорност за неправилното разбиране или тълкуване на параметрите на предлаганата услуга от страна на Потребителя.

   Чл.36. Съгласно закона за личните данни Exsitee е длъжен да предприеме мерки за защита на личните данни предоставени от Потребителя съгласно закона за личните данни. На това основание Exsitee има правото да изисква от Потребителя проверка и сверяване на истинността на въведените от него лични данни.

   Чл.37. Exsitee не гарантира, че услугата ще е непрекъсната, навременна, сигурна или лишена от грешки.

   Чл.38. Exsitee осигурява безплатна техническа поддръжка на системата и възможност за отговор на зададените от Потребителя въпроси всеки работен ден от 9.00 до 18.00 часа.

   Чл.39. Exsitee не носи отговорност за технически прекъсвания на услугата поради форсмажорни обстоятелства, профилактика на системата, по вина на трета страна или разпореждане на компетентни държавни органи.

   Чл.40. Exsitee не носи отговорност за каквито и да се имуществени и неимуществени щети причинени от Потребителя на трети лица, обществени и политически организации, движения, етнически и религиозни общности, институции и други при ползването на услугата.

   Чл.41. Exsitee може, но няма задължение да премахне Съдържание или Акаунт съдържащ Съдържание, които единствено по преценка на Exsitee намира за незаконно, обидно, расистко, заплашително, клеветническо, порнографско, неприлично или нередно по друг начин или нарушаващо нечия интелектуална собственост или тези Условия за ползване.

   Чл.42. Exsitee предоставя услуга, която е актива от момента на създаването на онлайн магазина. Услугата няма пробен период. Exsitee ще изтрие създадения онлайн магазин, ако в рамките на 30 дни от създаването му, в него няма въведено съдържание.

    

   Раздел VII
   ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

   Чл.43. Настоящите Условия за ползване могат да бъдат изменяни от Exsitee, като променените ще бъдат публикувани в сайта на Exsitee на адрес http://www.exsitee.com/Условия-за-ползване

   Чл.44. Exsitee и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Условия за ползване влиза в действие 30 дни след обявяването му.

    

   Раздел VIII
   ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

   Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

   Чл.45. С изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Потребителя период и ценови пакет.

   Чл.46. При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора .

   Чл.47. По взаимно съгласие на страните писмено в това число и по електронен път.

   Чл.48. При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си.

   Чл.49. При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.

   Чл.50. Exsitee има право по своя преценка да прекрати предоставянето и поддържането на услугата, в случай че действията на Потребителя противоречат на задълженията на Потребителя описани в Раздел V.

   Чл.51. Exsitee има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват от съответния потребител в нарушение на настоящите общи условия или законодателството в Република България.

    

   Раздел IX
   ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

   Чл.52. В случай на противоречие между тези условия за ползване и уговорки в специален договор между Exsitee и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

   Чл.53. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези условия за ползване няма да води до недействителност на целия договор.

   Чл.54. Всички спорове, породени от тази условия за ползване или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между Exsitee и Потребителя чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като приложимо ще бъде българското право.

   Чл.55. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

   Чл.56. Настоящите Условия за ползване влизат в сила след потвърждаване от страна на Потребителя.

   Чл.57. Настоящите Условия за ползване влизат в сила след уведомяване на всички настоящи Потребители на Exsitee чрез съобщение публикувано на началната страница в административния панел на магазина и ако Потребителят не заяви в 30 дневен срок, че ги отхвърля.

   Чл.58. Настоящите Условия за ползване влизат в сила от 9 ноември 2011г.

    

 • Създай магазин

  Не се страхувай и опитай

  Създай безплатен магазин

 • Copyright © 2014 exsitee.com